Как да си направим диаскоп

Как да си направим диаскоп Как да си направим диаскоп Диаскопът е апарат за прожектира­не върху екрана на диапозитивни филми. С малко средства и подръч­ни материали всеки може да си на­прави такъв прожекционен апарат. Осветителят на диаскопа е напра­вен от шперплат и в него се монтира електрическа крушка от 50—70 вата и две...