Български линеен приемник Вестингхусъ

Български линеен приемник Вестингхусъ Български линеен приемник Вестингхусъ През 1938 г. в Германия започва производството на DKE38 - евтин масов двулампов радиоприемник, изготвен от бакелит, който да задоволи нуждите от радиоинформация, да служи на пропагандата успешно и да изпълнява ролята на евтин приемник за народа - Kleinempfänger. Той има една лампа (кенотрон) + изправителна...