[1939] Радиопредавателитѣ въ Европа

[1939] Радиопредавателитѣ въ Европа [1939] Радиопредавателитѣ въ Европа Горните и долните страници представляват пълен списък на СВ, ДВ и някои КВ радиопредаватели в Европа, така, както са били те през 1939 г. История на радиото Istoriya na radioto