Изтеглете Радионавигация (български учебник) от 1943

В Сандъците - Sandacite качихме български учебник по радионавигация от 1943 г.! :) Учебник Радионавигация 1943 Напоследък, благодарение на някои добре написани статии в Интернет и на активната издателската дейност, реабилитираща изключителни стари мемоари (напр. на родолюбивия сайт ,,Българска история"), ние имахме възможността да научим много информация за подвизите, извършени от българските...