[1950] Български радиоприемник Ворошилов 504 + схема и описание

Това е един от най-разпространените родни бакелитови радиоапарати. Призвежда се от 1950 г. в СЗ Кл. Ворошилов в София. При него има 3 вида с 3 резлични вида лампи. Изброяваме ги от най-ранния до най-късния: Е серия - ECH4, ECH4, EBL1, AZ1 Схема -  U серия -UCH21, UCH21, UBL21, UY1 Схема -  Съветски - 6А8, 6К3, 6Г2, 6V6,...