Високочестотен сигналгенератор СГ2

Високочестотен сигналгенератор СГ2   Високочестотен сигналгенератор СГ2 Високочестотният сигналгенератор тип СГ2 е произвеждан от завод Електроника София след 1954 г. Той е предназначен за произвеждане на високочестотно синусоидално напрежение в честотния обхват от 100 kHz до 30 MHz. Това напрежение може да бъде модулирано както от вграден тонгенератор с напрежение с честота 400...