Видове контакти и щепсели

Видове контакти и щепсели Видове контакти и щепсели Контактните съединения са едно от слабите места в електрическата инсталация. Тук най-много са възможни повреди, причини за изгаряне на предпазителите, токови удари при обслужване и др. При монтира­нето на тези съединения е необходимо електротехникът да проявява високо съзнание за качествен монтаж, да спазва всички...