Българските акумулатори Балканкaр – основни данни

Малко за българските акумулатори Балканкар в Сандъците – Sandacite. Български акумулатори Балканкар В литературата този вид устройства обикновено фигурират като стартерни оловни акумулаторни ба­терии отговарят на изискванията на БДС 3969-69, БДС 3970-64 и БД'С 3971-64. Произвеждани са в Акумулаторния завод Методи Шаторов в Пазарджик. Върху всяка акумулаторна батерия са нанесени след­ните означения: ...