Телевизор Велико Търново 884 + схема

Производство от 1987 г. в ТКРТА Велико Търново. С дистанционно упрамление. 51 см екран, памет за до 8 канала. Кинескоп - най-често Тошиба. Схема до момента не успяваме да намерим. Ако междувременно Вие разполагате с такава - свържете се в Контакти, с удоволствие ще я добавим.