Телевизор Велико Търново 872 + схема

Производство от средата на 80-те г. в ЗТРТА В. Търново. Кинескоп - Видеоколор А66-510Х, но най-често Тошиба Блекстрейк. Памет - до 8 програми. Схема засега не можем да открием, но от наличните най-близка е тази за Велико Търново 85 - велико-търново-85 схема А, ето и неговата собствена схема - Иначе отпред изглежда ето така:   Тази снимка е...