Българско барово и ресторантско оборудване

Разгледайте в Sandacite.BG някои образци българско барово и ресторантско оборудване! :) Антон Оруш, колекция Измежду многото и разнообразни елeктрически уреди, произвеждани в България преди 1990 г., особено място заема професионалното кухненско оборудване за барове, ресторанти и столови. В днешната статия ще разгледаме няколко любопитни негови представители. Интересна е 92-кг машина за белене на...

Старо БГ барово оборудване – бюфет с БИРЕНА КОЛОНА от началото на 70-те

Преди 40+ години у нас сме правили и барово оборудване с бирена колона - вижте в Sandacite.BG! Барово оборудване - бюфет с бирена колона Днес ще ви запознаем със българско специализирано оборудване от началото на 70-те години. Става дума за т.н. РБК-200 - съкращението се разшифрова като ,,ресторантски бюфет с бирена колона",...