Български усилвател 1 киловат!!!

Български усилвател 1 киловат!!! Български-усилвател-1-киловат На горната снимка - усилвателна уредба УУ1000 с мощност 1000 W, изградена на принципа на паралелна работа на мощни усилватели. Предназначена е за озвучаване на открити и закрити пространства при непрекъснат режим на работа. Посредством комутационно поле мо­гат да се осъществяват различни ком­бинации от мощности върху различни линии и да...