Какво се произведе в България през 1950 г.

Какво се произведе в България през 1950 г. Какво се произведе в България през 1950 г Здравейте, приятели на българската техника! :) Днес предлагаме на вниматиево ви една репортажна статия от 1950 г., която ще ни даде моментна снимка на българската техническа промишленост през тази година. Надяваме се да ви е интересно и...

[1973] Български струг Перун

[1973] Български струг Перун [1973] Български струг ПерунЕдна българска машина е обект на особено внимание от страна на специа­листите на Лайпцигския панаир. Бъл­гарски струг демонстрира изработване­то на детайл; ножът влиза в схватка с метала, стружката се отделя с лекота; за кратко време първият нож се заменя от друг, който на свой...