[1960] Българска вакуум помпа

[1960] Българска вакуум помпа [1960] Българска вакуум помпаВакуум помпата е предназначена за всмукване на въздух или газ с цел да се създаде вакуум в закрита апаратура. Вакуум помпите не изискват очи­стване на постъпващия в тях въздух и допускат попадане на течност, за­едно със засмуквания въздух. Тя работи на следния принцип: в цилиндричното й тяло...

[1962] Нови български центробежни помпи!

[1962] Нови български центробежни помпи! [1962] Нови български центробежни помпи!В ДМЗ „Н. Й. Вапцаров“ — Пле­вен се произвеждат центробежни помпи от типа НД, които са предназ­начени за прехвърляне на вода и дру­ги чисти течности при температури до 100 градуса С. Те се използват в помпените станции за водоснабдя­ване на градовете и...