Български саморазтоварващ се вагон от 1961

Български саморазтоварващ се вагон от 1961 Български саморазтоварващ се вагон от 1961 Ето още нещо от железопътните архиви! През 1961 г. във Вагонния завод в Бургас е изработен прототип на саморазтоварващ се седловиден 56-тонен вагон. Той е четириосен. Най-характерна особеност на вагона е седловидната форма на неговия под, наподобяващ двустранно на­клонен покрив на...

Български жп вагон-резервоар

Български жп вагон-резервоар Български жп вагон-резервоар Решихме този път да обърнем малко внимание на жп техниката ни! :) През 1987 г. в Железопътния завод ,,Георги Димитров" в София конструкторски колектив с ръководител cm. н. с. инж. Славчо Пеев създава ва­гон цистерна за превоз на насипни товари (прахооб­разни и гранулирани). След транспортирането си товарите могат да...