С марката на Елпром Ловеч

С марката на Елпром Ловеч С марката на Елпром Ловеч Електрическите инструменти с марката на завод Елпром в Ловеч са разработени на осно­вата на универсални колекторни елек­тродвигатели със скорости, които осигу­ряват високи технически и икономически показатели, голяма сигурност и дългого­дишно ползване. Те са предназначени за продължителни режими на работа при но­минални консумирани мощности....

Български бормашини реколта 1990 г.

Български бормашини реколта 1990 г. Български-бормашини-реколта-1990-г. ,,В Института по електротехническа промишленост Никола Белопитов — София, са разработени ръчни електрически бормашини с ударно-въртящо действие с пружинно-зъбен механизъм-.Осовите ударни импулси се получават от зацеп- ването и отцепването на детайли с челни трионовидни зъби, при което единият детайл е зацепен неподвижно към корпуса на машината, а другият...

Българските металорежещи машини през 1954

Българските металорежещи машини през 1954 Българските-металорежещи-машини-през-1954 В статията се отразяват постиженията на българското машиностроене през 1954 г., по-точно в областта на металорежещите машини. ,,Ако надникнем в ремонтната работилница на някоя ма­шинно-тракторна станция или в кое и да е машиностроително предприятие, ние ще видим голям брой металорежещи машини. Те служат за производство на най-различни машини...