Българските термопомпи

Българските термопомпи Българските термопомпи Да започнем с простото въпросче: а що е то термопомпа? Когато специалистите трябва да изразят сбито предимствата на термопомпата, те обикновено привеждат примера, че от нея може да се получи толкова топлинна енергия, колкото от три електрически нагревателни печки, а консумираната елек­троенергия е равна на тази, която харчи едната...