Кварцова лампа Ултравиолукс от началото на 60-те г.

Отново българска кварцова лампа в Сандъците – Sandacite. Кварцова лампа Ултравиолукс Кварцовите лампи са луминесцентни източници на силни ултравиолетови излъчвания. Основният елемент в тях, който преобразува електрическата енергия в ултравиолетови лъчи, е т. нар. кварцова горелка. Кварцовата горелка е стъклена или кварцова тръба, от която е изтеглен въздухът. Тръбата е изпълне­на с...

Българска кварцова лампа Слънце – по-стар модел

Българска кварцова лампа Слънце в Sandacite.BG! Първата българска кварцова лампа Кварцовата лампа Слънце е известна на много хора, но те обикновено имат предвид по-късната й версия. Ние обаче, верни на ищаха си да изравяме изпод пластовете на времето колкото се може по-стари български неща, успяхме да изнамерим по-ранен неин модел! Той се...