С марката на Елпром Ловеч

С марката на Елпром Ловеч С марката на Елпром Ловеч Електрическите инструменти с марката на завод Елпром в Ловеч са разработени на осно­вата на универсални колекторни елек­тродвигатели със скорости, които осигу­ряват високи технически и икономически показатели, голяма сигурност и дългого­дишно ползване. Те са предназначени за продължителни режими на работа при но­минални консумирани мощности....