KUPUVAM TEHNICHESKA LITERATURA i spisaniya

KUPUVAM TEHNICHESKA LITERATURA i spisaniya
KUPUVAM TEHNICHESKA LITERATURA i spisaniya

списания до 1945-7 г.: Мотор, Автомобилизъм и туризъм, Ауторама, АвтомобилМоторист, Автомобилист, СПЕДА, Природа, Природа и наука, Наука и живот, По света, Наука за всички, Радио-вести, Радио-свят, Радиото днес, Радио (теория и практика), Български радиолюбител, Радиотехник, Радио и телевизия, Телевизия

списания между 1947-1990 г.: Автоматизирани системи за управление, Строителство, Автоматика и изчислителна техника/Автоматик, информационни технологии и автоматизирани системи, Микрокомпютри, Електропромишленост и приборостроене, Машиностроене, Авиация и космонавтика, Архитектура

още: всякакви технически и сервизни описания, ръководства за употреба, инструкции за експлоатация на българска техника и български компютърни програми до 1990 г.; стари проспекти, реклами, каталози, брошури и т. н. на заводи-производители на българска техника

български технически книги до 1990 г.: телевизия, приложна и практическа електроника, радиотехника, електротехника, изчислителна техника, звукотехника, история на техниката

Важи за София, за извън нея – с Еконт за моя сметка.

Контакти:

тел. 0896625803, deltichko@abv.bg, скайп respromcho, facebook Антон Оруш