[1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България

[1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България Днес е време за малко непосредствена история! Ще приведем обширен цитат от прецизна книга издание 1960 г., в която е отразен строежът на първия панелен блок в България (знаете го къде се намира, нали? – на ул. Найчо Цанов № 66 в София). Разказът е написан … Продължете с четенето на [1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България