Микроклас – компютърни класове с Правец 16

Микроклас – компютърни класове с Правец 16 Компютърният клас е система от персонални компютри, свързани помежду си и снабдени с комплект технически средства и програмно оси­гуряване, с която се осъществява обучение и самообучение на съвременно равнище. Основните функции на компютърния клас са следните: провеждане на лекции; провеждане на упражнения и самообучение; проверка на знания­та на … Продължете с четенето на Микроклас – компютърни класове с Правец 16