Библиотека Сандъците – техническа литература

Автентичната и достоверна техническа литература е изключително важна част за опознаването на старите апарати, за ремонта им и за изграждане на представата, която имаме за българската техника. Всяко устройство е произведено според определена схема. Навремето то е било придружавано и от т.н. сервизно описание, което съдържа ,,от пиле мляко“ за всяка джаджа.

Много често от вас получаваме молби и запитвания да предоставим електрическата схема на някое старо българско устройство, което искате да върнете към нов живот или просто да го ремонтирате. Ремонт на техника без наличие на схемата не може да стане, обаче на много от старите български джаджи тази документация е изгубена през десетилетията. Затова навсякъде, където сме могли (в 300 – 400 случая), сме намерили и публикували схемата  на всяка от качваните от нас стари български джаджи, за да ви бъде сайтът възможно най-полезен. :)

Също така, на страниците на нашия сайт ние можем да Ви предложим за безплатно теглене много и различни книги, схеми, данни, документация, сервизни и технически описания, ръководства за всякакви видове българска техника, до бумагите за която сме съумели да се доберем – лампова и транзисторна  електроника от всякакъв вид, битова техника, силова електротехника… Също така трябва да отбележим скенираните пълни течения на списанията ,,Космос“, ,,Радио, телевизия, електроника“, ,,Наука и техника за младежта“, ,,Млад конструктор“ и ,,Компютър за вас“, както и внушително количество броеве на българска радиотехническа периодика преди 1945-47 г.

На първо време – ценна колекция от събрани 193 мноого стари :D книги по радиотехника, теоретична и практическа електроника, телевизия, звукотехника, електротехника… ==> ЦЪК!

Библиотека Сандъците
Библиотека Сандъците
Техническа библиотека
Техническа библиотека

списание КОСМОС онлайн– 100% пълен архив (1962-1994) ==>ЦЪК!

Списание Космос архив
Списание Космос архив

Също толкова пълен архив на списание Наука и техника за младежта ==> ЦЪК!

Списание Наука и техника за младежта архив
Списание Наука и техника за младежта архив
Списание Радио свят
Списание Радио свят

И всичко това се прави само защото вярваме, че нашият дълг като българи е да пазим и с всички сили да се борим за съхраняването на българското техническо наследство!

Списание Радио преглед
Списание Радио преглед

Списание Електропромишленост и приборостроене – БИБЛИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕХНИКА

Списание Електропромишленост и приборостроене
Списание Електропромишленост и приборостроене

Заповядайте в специализираните теми, само кликате и теглите –

Списание Радио вести
Списание Радио вести

всякаква техническа литература, схеми, данни, технически и сервизни описания, ръководства за употреба, документация ==> ЦЪК!

Списание Радио телевизия електроника
Списание Радио телевизия електроника
Списание Радиотехник
Списание Радиотехник

– броеве на малко известното списание КомпютърЪТ за Вас ==> ЦЪК!

Списание Компютърът за вас
Списание Компютърът за вас

100 % пълен архив на легендарното списание за приложна техника Млад конструктор ==> ЦЪК!

Списание Млад конструктор
Списание Млад конструктор

стари български радиотехнически списания отпреди 1945-47 г. ==> https://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=4256

Списание Компютър за вас
Списание Компютър за вас

пълен архив на списание Радио, телевизия, електроника ==> ЦЪК!

Списание Радиото днес
Списание Радиото днес

пълен архив на списание Компютър за вас ==> ЦЪК!

Списание Наука за всички
Списание Наука за всички