Лентите за пишещи машини

Вижте в Сандъците – Sandacite как се навиват ленти за пишещи машини! Както е известно, за да се отпечата някакъв символ върху белия лист на пишещата машина, е необходимо чукчето с него да удари предварително напоена с мастило мека повърхност – най-често лента. Проблемът за оцветяването на знаците е добил своето класическо разрешение от изобретателя … Продължете с четенето на Лентите за пишещи машини