Джобен наклономер

Вижте българския джобен наклономер на Сандъците – Sandacite! Джобният наклономер е геодезически  уред за бързо измерване на наклони в проценти, градуси, гради, както и на дължини. Производство от 80-те г. на Научно-производственото предприятие за геодезически прибори в София. Негови важни предимства са малките размери и тегло. Намира приложение в лесотехниката, строителството, геологията, гео­дезията и др. Уредът се съхранява в … Продължете с четенето на Джобен наклономер