Въгленови микрофони и как се правят

Въгленови микрофони и как се правят Въгленовите микрофони спадат към контактните преобразуватели. Този вид микрофони се делят на такива с надлъжен и с напречен ток. Първите са с много голяма чувствителност (50—100 мв/мкб), но лоша честотна характери­стика (неравномерност над 30 дб при обхват 60—8000 хц). Затова те се използват предимно за предаване на говор в … Продължете с четенето на Въгленови микрофони и как се правят