Българската банкова техника – кратка история

Българската банкова техника – кратка история (Изследването е публикувано от автора за първи път във в-к Fibank News – издание на Първа инвестиционна банка (Fibank) – бр. 102, 16.ІХ.2016 г. ==> http://fibank.bg/uploads/_FibankNEWS/docs/FibankNEWS_2016-102.pdf.) Какво очакваме ние като клиенти, когато влизаме в една съвременна банка? Вероятно всеки от Вас ще отговори- гъвкави услуги, които се предлагат от компетентни … Продължете с четенето на Българската банкова техника – кратка история