Бюрокомпютър ИЗОТ 1029С

Бюрокомпютър ИЗОТ 1029С

Бюрокомпютър ИЗОТ 1029С

Бюрокомпютър ИЗОТ 1029С
Бюрокомпютър ИЗОТ 1029С

ИЗОТ 1029 С е представител на фамилията микроком­пютри за обработка на икономическа информация, произ­веждани в ДСО „ИЗОТ“ от 1984 г.

Предназначен е за използване в системи за механизиране и автоматизиране на обработката на информация в планово- икономически и финансово-счетоводни отдели на неголеми и средни промишлени предприятия, в банки и в ДСК, в селското стопанство, във ведомства и др.

ИЗОТ 1029 С може да се използва като автономно изчи­слително устройство, а също и като интелигентен терминал в състава на големи информационни системи, изградени на основата на машини ЕС и СМ.

Конфигурацията на системата включва:

  1. Клавиатура — буквено-цифрова, цифрова и функцио­нална.
  2. Печатащо устройство — буквено-цифрово ИЗОТ 0230 M1 (30 зн/s) и сменяем печатащ диск тип „маргаритка“; знакосинтезиращо ИЗОТ 6305С (150 зн/s).
  1. Външни запаметяващи устройства — три ЗУГМД ЕС5074 или ЕС5082.
  2. Видеомонитор — ВКП 291-3 с черно-зелено изображе­ние, с формат 17 реда по 64 символа на ред плюс 2 реда за функционална индикация.
  3. Модем — ЕС 8005-08 (скорост на обмен на данни 600 и 1200 бит/s).
  4. Управляващо устройство на основата на СМ 600. Капацитетът на оперативната памет е 32 Кбайта.

Приложно програмно осигуряване — с помощта на проблемно-ориентирания език BAL са създадени пакети при­ложни програми за автоматизиране на следните дейности: оформяне на фактури и отчет на готовата продукция; цланиране и отчет на материалите; изчисляване на аморти­зационните отчисления; изчисляване на заплати; механизи­ране и автоматизиране на работата в банки и в ДСК. Създадени са средства за разпределена обработка на ин­формацията.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *